οδοντικα εμφυτευματα

Τι είναι;
Το οδοντικό εμφύτευμα είναι τεχνητό υποκατάστατο δοντιού (μια μικρή βίδα τιτανίου, υψηλής ποιότητας και καθαρότητας, που αντικαθιστά τη ρίζα του δοντιού που λείπει). Το εμφύτευμα ενσωματώνεται με το σαγόνι και γίνεται η υποστήριξη για το δόντι αντικατάστασης. Με τα εμφυτεύματα μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα, περισσότερα ή όλα τα δόντια στο στόμα. Xρησιμοποιείται για υποστήριξη για ένα δόντι, για τις σταθερές γέφυρες, για την μερική ή ολική οδοντοστοιχία. Βοηθάει έτσι το τεχνητό δόντι, το οποίο επιτρέπει κανονική ομιλία και μάσηση. Τα εμφυτεύματα με τεχνητά δόντια φαίνονται ολόιδια με τα φυσικά δόντια. Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι πολύ επιτυχής τρόπος για την αντικατάσταση των δοντιών, λόγω της ενσωμάτωσής τους στα οστά. Έτσι αποκτούμε μια πολύ σταθερή βάση για το τεχνητό δόντι, το οποίο επιτρέπει κανονική ομιλία και μάσηση. Τα εμφυτεύματα με τεχνητά δόντια, τις περισσότερες φορές φαίνονται καλύτερα και από τα πρωτότυπα φυσικά δόντια.
Θέλω να βάλω εμφυτεύματα , είναι επώδυνη διαδικασία;
Η επέμβαση για την τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων γίνεται με τοπική αναισθησία και ο ασθενής δεν αισθάνεται την παραμικρή ενόχληση κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Όπως σε κάθε χειρουργική πράξη μπορεί να υπάρξουν κάποια συμπτώματα τις πρώτες δύο με τρεις ημέρες, τα οποία όμως αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τα κοινά παυσίπονα φάρμακα. Είναι χαρακτηριστικό όμως πως αυτά τα συμπτώματα είναι πολύ μικρότερης έντασης από τον πόνο μετά από εξαγωγή ενός φυσικού δοντιού!
Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα οδοντικό εμφύτευμα;
Το φάσμα των καταστάσεων, στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν εμφυτεύματα, συμπεριλαμβάνει: Α) Έλλειψη ενός δοντιού Το εμφύτευμα αντικαθιστά το χαμένο δόντι, χωρίς να τροχιστούν τα γειτονικά, όπως θα συνέβαινε για παράδειγμα στην κατασκευή μιας γέφυρας. Β) Έλλειψη περισσοτέρων δοντιών Αν το κενό είναι μικρό, τότε μπορεί ο αριθμός των εμφυτευμάτων να ισούται με τον αριθμό των ελλειπόντων δοντιών (π.χ. 2 εμφυτεύματα για 2 δόντια). Αν το κενό είναι μεγάλο, μπορούν να τοποθετηθούν εμφυτεύματα με στόχο τη χρησιμοποίησή τους ως στηρίγματα μιας γέφυρας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός των εμφυτευμάτων είναι μικρότερος από αυτόν των προς αντικατάσταση δοντιών (π.χ. 3 εμφυτεύματα-στηρίγματα για μία γέφυρα των 5 δοντιών) Γ) Έλλειψη οπισθίων δοντιών Αν τα οπίσθια δόντια απουσιάζουν, δεν είναι δυνατή η κατασκευή μιας γέφυρας. Έτσι, μένει μόνο η λύση της οδοντοστοιχίας, η οποία, στηριζόμενη στα λοιπά υπάρχοντα δόντια αλλά και στο στοματικό βλεννογόνο, θα αντικαταστήσει αυτά που λείπουν. Τοποθετώντας εμφυτεύματα στην περιοχή των οπισθίων δοντιών, καθιστούμε δυνατή την αποφυγή των οδοντοστοιχιών, αφού εξασφαλίζουμε επαρκή στήριξη για ακίνητες αποκαταστάσεις (π.χ. μεμονωμένες θήκες ή γέφυρες επί εμφυτευμάτων). Δ) Έλλειψη όλων των δοντιών (ολική νωδότητα) Τα εμφυτεύματα δίνουν λύση σε όλους εκείνους τους ασθενείς, οι οποίοι, φορώντας μία κινητή ολική οδοντοστοιχία, νιώθουν πως χάνουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής τους. Αλλά κι εκεί που η οδοντοστοιχία είναι αποδεκτή, αλλά οι ανατομικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (π.χ. ιδιαίτερα ατροφικό οστό γνάθου, που δε στηρίζει την οδοντοστοιχία και άρα δεν εξασφαλίζει τη σταθερότητά της), μπορούν τα εμφυτεύματα να βελτιώσουν τη συγκράτηση και να κρατήσουν την οδοντοστοιχία στο στόμα. Εφόσον το σχέδιο θεραπείας περιλαμβάνει ακίνητες προσθετικές εργασίες (γέφυρες), τοποθετούνται κατά κανόνα 8 εμφυτεύματα στην άνω και 7 εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο. Αντιθέτως, στην περίπτωση μιας αφαιρούμενης κατασκευής (οδοντοστοιχία) ο αριθμός των αναγκαίων εμφυτευμάτων περιορίζεται στα 2-4.
Πότε τοποθετούνται;
Όταν: - Η κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών είναι προβληματική. - Μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τον ασθενή. - Λείπουν δόντια που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με ακίνητες γέφυρες. - Τα γειτονικά δόντια κάποιου ελλείμματος (ακόμα και ενός μόνο δοντιού) είναι υγιή (αποφεύγεται ο τροχισμός υγιών δοντιών για την κατασκευή γεφυρών). - Απαιτείται βελτίωση της αισθητικής και της μασητικής ικανότητας με την επαναφορά της "αίσθησης των φυσικών δοντιών".
implant clinicΠροϋποθέσεις
Οι προϋποθέσεις για να τοποθετηθούν ένα ή περισσότερα εμφυτεύματα είναι: - Να έχει γίνει έλεγχος και εάν χρειάζεται θεραπεία κάθε νόσου στα δόντια που παραμένουν στο στόμα. - Η γενική κατάσταση της υγείας να το επιτρέπει. - Να γίνεται σχολαστική φροντίδα της υγιεινής του στόματος. - Να ακολουθείται σχολαστικά το πρόγραμμα επανεξετάσεων και υποστήριξης των εμφυτευμάτων. - Τα εμφυτεύματα είναι κατάλληλα για όλους. - Τα εμφυτεύματα είναι μια καλή επιλογή για αντικατάσταση των χαμένων δοντιών σε όλους τους ενήλικες ασθενείς, των οποίων η υγεία βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η γνάθος θα πρέπει να έχει αρκετή πυκνότητα για την αποδοχή του εμφυτεύματος. Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν ασθένειες (όπως ανεξέλεγκτος διαβήτης), που θα εμποδίσουν την ανάρρωση μετά την επέμβαση και δεν θα υπάρξουν τυχόν επιπλοκές για τον ασθενή.
Διαδικασία
Πρόκειται για μια απλή και ανώδυνη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται με τοπική οδοντιατρική αναισθησία και νευροληπτοαναλγησία (μέθη), κατόπιν επιλογής του ασθενή. Οι απαιτούμενες εργασίες του χειρουργικού σταδίου πραγματοποιούνται στην ίδια συνεδρία. Οι προσθετικές αποκατάστασης ολοκληρώνονται σε 3 με 5 μήνες. Πριν τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα ο οδοντίατρος και ο γναθοχειρουργός προβαίνουν σε ενδελεχή εξέταση του στόματος με x-ray εικόνες της γνάθου και ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, μοντέλα. Πρώτα, ακτινολογικά διαπιστώνεται εάν υπάρχει αρκετός χώρος για τα εμφυτεύματα, αν το οστό είναι αρκετά ισχυρό, και αν χρειάζεται να συμπληρωθεί νέο οστό στο σημείο που σχεδιάζεται να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα. Είναι απαραίτητη η ακτινολογική εξέταση για να αποφασιστεί το ακριβές σημείο τοποθέτησης της σφήνας τιτανίου. Η χειρουργική διαδικασία για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται με τοπική αναισθησία. Τις πρώτες ημέρες μπορεί να υπάρχει οίδημα και μώλωπες στα ούλα. Την ημέρα της επέμβασης οι ασθενείς λαμβάνουν αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Για τη μείωση του πρηξίματος χρησιμοποιούνται επιθέματα πάγου τις πρώτες 24 ώρες. Συνήθως δίνονται αντιβιοτικά για να αποτραπεί πιθανή μόλυνση μετεγχειρητικά. Η βελτίωση είναι γρήγορη. Αν υπάρχει πόνος συνήθως συνδέεται με τη μόλυνση ή αποτυχία του εμφυτεύματος. Πριν τοποθετηθούν οι τελικές κορώνες, κατασκευάζονται προσωρινές κορώνες.
Παίζει ρόλο η ηλικία στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων;
Δεν υπάρχει προς τα πάνω ηλικιακό όριο για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Είτε σε νεαρή είτε σε προχωρημένη ηλικία, η απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών αποτελεί θεωρητικά ένδειξη για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η γενική υγεία του ασθενούς το επιτρέπει. Σε ανήλικα άτομα θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση της ανάπτυξης των γνάθων (16ο με 18ο έτος).
Ποιες καταστάσεις δυσχεραίνουν ή αποκλείουν τη χρήση των εμφυτευμάτων;
Κυρίως καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τη γενική υγεία του ασθενούς χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Για παράδειγμα, ο σακχαρώδης διαβήτης ή η υπέρταση δεν αποτελούν αντένδειξη, αρκεί να ρυθμίζονται με φαρμακευτική αγωγή. Καρδιολογικά προβλήματα, που είτε συνδέονται με παλαιότερα χειρουργεία είτε με τη λήψη φαρμάκων (π.χ. αντιπηκτικών), εφόσον διευκρινίζονται από το θεράποντα καρδιολόγο, δεν περιορίζουν την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Παθήσεις οστών (π.χ. οστεοπόρωση) αποτελούν σχετική αντένδειξη - ειδικά όταν είναι βαριάς μορφής και αντιμετωπίζονται με φάρμακα όπως είναι τα διφωσφονικά. Καταστάσεις που συνδέονται με καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος (π.χ. μετά από μεταμοσχεύσεις, χημειοθεραπείες, θεραπευτικές ακτινοβολίες κ.λ.π.) δεν επιτρέπουν την όποια χειρουργική προσέγγιση παρά μόνον όταν, μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το ανοσοποιητικό σύστημα έχει αποκατασταθεί. Το κάπνισμα δεν αποτελεί αντένδειξη, όμως μειώνει τα ποσοστά επιτυχίας της οστεοενσωμάτωσης.
Πλεονεκτήματα
implant clinic- Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι ότι συνιστούν σταθερή βάση για τεχνητά δόντια και ότι διαφυλάττουν την ακεραιότητα των παρακείμενων δοντιών και της οστικής δομής. Με τις παραδοσιακές μεθόδους, τα υγιή παρακείμενα δόντια πρέπει να τροχιστούν προκειμένου να στηριχτεί πάνω τους μια στεφάνη ή μια γέφυρα. Επιπροσθέτως, επειδή η ρίζα του δοντιού δεν αντικαθίσταται, το οστό μπορεί στην πορεία να ατροφήσει και να υποχωρήσει περαιτέρω. Εάν επιλεγεί η χρήση εμφυτεύματος, το οδοντικό εμφύτευμα αντικαθιστά τη χαμένη ρίζα του δοντιού και αποτελεί σταθερή βάση για το τεχνητό δόντι, χωρίς να χρειάζεται με τον τρόπο αυτό να τροχιστούν τα υγιή παρακείμενα δόντια. - Τα οδοντικά εμφυτεύματα βελτιώνουν την εμφάνιση γιατί μοιάζουν και δίνουν την αίσθηση των δικών μας δοντιών. - Βελτιώνουν την ομιλία και την άνεση. - Κάνουν ευκολότερη τη μάσηση και δίνουν πίσω το χαμόγελο επαναφέροντας την αυτοεκτίμηση που χάθηκε με την απώλεια των δοντιών. - Καλυτερεύουν την στοματική υγεία αφού δεν χρησιμοποιούν τα δίπλα δόντια και διαρκούν για πάρα πολλά χρόνια. - Με τη σωστή φροντίδα η διάρκειά τους είναι για ολόκληρη τη ζωή. - Είναι πιο επιθυμητά και εύχρηστα αφού δεν κουνιούνται μέσα στο στόμα και δεν χρειάζονται κόλλες για να μείνουν στη θέση τους. - Τα οδοντικά εμφυτεύματα τοποθετούνται σε αρκετές δύσκολες περιπτώσεις και δίνουν μακροχρόνιες λύσεις, απαλλάσουν τους ασθενείς από το άγχος των τεχνητών οδοντοστοιχιών, δίνοντας τη δυνατότητα να μπορεί ο ασθενής να φέι οποιαδήποτε τροφή, καθαρή ομιλία αλλά και όμορφο χαμόγελο χωρίς καμμία αλλοίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου του ασθενούς.